OSNOVNE INFORMACIJE O “FUTURE POOL” BAZENIMA

Future pool bazeni predstavljaju jedan od najzastupljenijih načina izgradnje otvorenih, baštenskih bazena u Evropi. Više je razloga za to a među najvažnijima su svakako ekonomična cijena, brza izgradnja i izrazita dugovječnost uz minimalne izdatke po pitanju održavanja.

Future pool bazeni se sastoje od osnovne opreme, u šta spada bazenska konstrukcija, elementi za cirkulaciju vode (uduvači, skimer i slivnik), pješčani filtracioni uređaj (pumpa i filter), podvodni usisivač i merdevine. Pored ovoga, moguće je ugraditi i mnogobrojnu dodatnu opremu poput podvodnog osvjetljenja, izosolarnog pokrivača, grijanja vode, uređaja za plivanje u mjestu, vodenih atrakcija, hidro i aero masažera i sl.

 

OSNOVNA OPREMA – oprema bez koje bazen ne može da funkcioniše

1) BAZENSKA KONSTRUKCIJA

Bazenska konstrukcija se sastoji od nekoliko elemenata.

Čelični zid izrađen je od galvanizovanog čelika debljine 0,6 mm za dubinu od 1,20 m, i 0,7 mm za dubinu od 1,5 m. Dodatno je zaštićen silikon-poliesterskim premazom.

Specijalni profilni elementi izrađeni su od poliranog tvrdog PVC-a za fiksiranje zida i PVC-lajnera. Mogu biti i sa ugrađenim tunelom za jednostavnu zamenu PVC-lajnera.

Unutrašnji dio bazena je izgrađen od specijanog UV stabilizovanog PVC lajnera bez kadmijuma i primjesa ostalih teških metala i potpuno je bezbjedan po zdravlje.

osnovni dijelovi bazena

2) ELEMENTI ZA CIRKULACIJU VODE

Kako bi voda u bazenu bila uvek kristalno čista i zadovoljavala higijenske norme po pitanju bakteriološke i hemijske ispravnosti neophodno ju je stalno mehanički filtrirati uz pravilnu upotrebu sredstava za kondicioniranje. Da bi svi slojevi vode nesmetano cirkulisali i bili dovedeni u mehanički filtracioni uređaj a posle filtracije bili vraćeni u bazen neophodno je ugraditi pravilno dimenzionisane elemente za cirkulaciju vode u bazenu.

sistem cirkulacije vode

Elementi za cirkulaciju vode se dijele na:

a) Usisne elemente (skimer i slivnik), koji uvlače vodu iz bazena i dovode je u filtracioni uređaj, i

b) Povratne elemente (uduvači), koji profiltritanu vodu vraćaju sa suprotne strane bazena, potiskujući je prema usisnim elementima.

Skimer uvlači gornje slojeve vode, uvlačeći pri tome i sve nečistoće koje plivaju po površini vode, poput lišća, insekata i sl., te ih zadržava ih u korpi koju povremeno treba očistiti.

Slivnik osim funkcije pražnjenja bazena ima aktivnu ulogu u cirkulaciji vode u bazenu uvlačeći donje slojeve vode u filtracioni uređaj.

Uduvači se smještaju sa suprotne strane u odnosu na usisne elemente i vraćajući prefiltriranu vodu ujedno treba da potisnu sve slojeve vode prema usisnim elementima. Broj i smještaj uduvača zavisi od zapremine i dubine bazena, odnosno kapaciteta filtracionog uređaja.

elementi za filtraciju vode u bazenima

 

3) PJEŠČANI FILTRACIONI UREĐAJ

Filtracioni uređaji služe za mehaničku filtraciju vode u bazenu. U osnovi se sastoje od pumpe sa predfilterom, filtracione posude ispunjene kvarcnim pijeskom i multifunkcionalnog šestopozicionog ventila pomoću kojeg se rukuje filtracionim uređajem.

pjescani filtracioni uredjaj

 

Ispiranje filtracionog uređaja se vrši najmanje jedanput nedeljno, čime se odstrane nečistoće koje je on tokom svog rada sakupio. Po potrebi, ispiranje tokom intenzivne upotrebe bazena može biti i češće a kao indikator zaprljanosti služi manometar na filtracionoj posudi koji pokazuje stepen zasićenosti filtracionog uređaja.

 

4) PODVODNI USISIVAČ

Kao sastavni dio osnovne opreme služi i podvodni usisivač. Naime, filtracioni uređaj može mehanički odstraniti samo čestice koje plivaju u vodi. Teže čestice kao i sitne čestice koje prođu kroz pijesak se natalože na dno bazena. Pomoću podvodnog usisivača koji se sastoji od teleskopske drške, dužine odgovarajuće veličini bazena, gibljivog crijeva, četke i vakumskog adaptera za priključak na skimer sve čestice nataložene na dno bazena se sa lakoćom usisaju, ostavljajući za sobom čist bazen.

četke za bazen

 

5) MERDEVINE

Merdevine izrađene od visokootpornog nerđajućeg čelika omogućuju neometano i lako ulaženje i izlaženje iz bazena. U zavisnosti od dubine one mogu biti sa 3 (za bazene dubine 1,20 m) ili 4 stepenika (za bazene dubine 1,50 m).

merdevine za bazen

 

DOPUNSKA OPREMA

Porodični bazeni osim svoje osnovne namene, plivanja i kupanja u čistoj i higijenski ispravnoj vodi, treba da zadovolje i neke druge potrebe. Osim što će svojim estetskim izgledom podići nivo izgleda dvorišta, ugradnjom dodatne opreme moguće je obezbjediti stalno toplu vodu, uz bogatu ponudu sportsko-rekreativnih atrakcija.

 

1) PODVODNO OSVJETLJENJE

Standardni podvodni reflektori rade pod naponom od 12V a snage su 300W. Dizajnirani su da mogu besprijekorno osvjetliti površinu 4 x 4m, te se na osnovu toga i dimenzioniše potreban broj reflektora u zavisnosti od površine bazena.

podvodno osvjetljenje

 

2) ISO SOLARNI POKRIVAČ

Iso solarni pokrivač izrađen je od specijalne UV stabilizovane folije u koju su ugrađeni mjehurići ispunjeni vazduhom veličine 400 mikrona. Ovakav pokrivač ima višestruku namjenu. Prvobitna namjena mu je dogrijavanje vode u bazenu. Naime, sunce zagrijava vazduh u mjehurićima iso solarnog pokrivača, a voda koja cirkuliše u bazenu preuzima tu toplotnu energiju i dogrijava se.

iso-solarni pokrivac

Sa druge strane pokrivač ispunjen vazduhom djeluje i kao termoizolator pa ne dozvoljava da se voda ohladi.

Konačno, uporebom pokrivača se smanjuje isparavanje vode i sredstava za kondicioniranje a ujedno pruža i mehaničku zaštitu od prljanja vode u bazenu. Iso solarni pokrivač se montira na estetski lepo dizajniranu garnituru držača pokrivača koja omogućuje jednostavno i lako rukovanje, odnosno pokrivanje i otkrivanje bazena.

 

3) GRIJANJE VODE U BAZENU

Za potpuni užitak korišćenja bazena svakako je vrlo bitna i temperatura vode. Propisana temperatura u sportskim bazenima je oko 25ºC. To međutim podrazumjeva aktivnu fizičku aktivnost u bazenu. Za brčkanje i rekreativne aktivnosti je ipak neophodna temperatura vode od 28 – 30ºC. Kod bazena dubine 1,20m se može očekivati ovakva temperatura samo uz primenu iso solarnih pokrivača, bez prinudnog dogrijavanja. Ipak u mjesecima prije i poslije sezone kao što su maj i septembar iako uz primjenu pokrivača temperatura ne bi trebala da padne ispod 25ºC ne može se očekivati idealna temperatura od 28 – 30ºC. Kod bazena dubine 1,50m idealna temperatura se ipak postiže primjenom dopunskog grijanja uz obaveznu primjenu pokrivača. Sistem grijanja vode u bazenu je vrlo dinamičan, te može za 10 – 12 sati ugrijati vodu na željenu temperaturu.

 

4) OPREMA ZA SPORT, REKREACIJU I VODENE ATRAKCIJE

a) Badu Jet uređaj

badu jet uredjaj

Badu jet je specijalno dizajniran uređaj koji ubacujući veliku količinu vode putem jedne ili dvije mlaznice u bazen stvara strujanje vode i omogućuje plivanje u mjestu. Ugradnjom ovakvog uređaja može se kompenzovati veličina bazena, jer je i u relativno malom bazenu moguće baviti se ozbiljnim sportskim plivanjem.

b) Gejzir

gejzir u bazenu

Gejzir se ugrađuje u dno bazena i sistemom pumpi i kompresora za vazduh ubacuje veliku količinu vode i vazduha sa dna bazena. Osim izuzetne atrakcije pruža ugodu rekreacione i terapijske hidromasaže.

c) Vodene zavjese i vratni masažeri

Vodene zavjese se ugrađuju na obalu bazena i kroz uzak snop vraćaju veliku količinu vode u bazen. Takođe, osim atraktivnog izgleda imaju izvanredan hidroterapijski efekat u masaži vrata i leđa.

Prilikom izbora dopunske opreme, treba znati da se podvodno osvjetljenje ne može naknadno ugraditi dok je za svu ostalu dopunsku opremu, koja se može ugraditi bilo kada, važno predvidjeti i ugraditi neophodnu infrastrukturu za mogućnost naknadne ugradnje.