OVALNI
Dužina (m) Širina (m) Dubina (m)
4,50 3,00 1,2/1,5
5,30 3,20 1,2/1,5
6,00 3,20 1,2/1,5
6,23 3,60 1,2/1,5
7,00 3,50 1,2/1,5
7,37 3,60 1,2/1,5
8,00 4,00 1,2/1,5
9,16 4,60 1,5
11,00 5,50 1,5
PRAVOUGAONI
Dužina (m) Širina (m) Dubina (m)
6,00 3,00 1,5
7,00 3,50 1,5
8,00 4,00 1,5
9,00 4,50 1,5
10,00 5,00 1,5
KRUŽNI
Prečnik (m) Dubina (m)
4,00 1,2
5,00 1,2/1,5
6,00 1,2/1,5
7,00 1,2/1,5
8,00 1,5